Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012

Μεταθέσεις Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2012.

Μονάδες Μετάθεσης Δημοτικής Εκπαίδευσης

Δεν υπάρχουν σχόλια: