Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2010

Απαντητική επιστολή των καθηγητών του Προγράμματος Σπουδών των Νέων Ελληνικών

Όλες οι ομάδες των Αναλυτικών Προγραμμάτων δούλευαν και συνεχίζουν να δουλεύουν μέσα σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο στο οποίο όλες οι απόψεις κατατίθενται για συζήτηση. Με λύπη μας όμως παρατηρήσαμε πως η συλλογική αυτή προσπάθεια έγινε σημείο εκμετάλλευσης, στο γεγονός πως μια τυπική επιστολή της επιστημονικής ομάδας για τα Προγράμματα Σπουδών των Νέων Ελληνικών, η οποία κοινοποιήθηκε στα μέλη, προωθήθηκε σε συγκεκριμένο έντυπο μέσο και παρουσιάστηκαν με παροδηγητικό τρόπο ως μείζονα προβλήματα ορισμένα διαδικαστικά ζητήματα που έχουν ανακύψει κατά την τρέχουσα φάση της Μεταρρύθμισης.

Συνέχεια άρθρου

Δεν υπάρχουν σχόλια: