Σάββατο, 30 Οκτωβρίου 2010

Συνέδιο : Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Μαθηματικών - ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Μαθηματικών

Σάββατο, 13 Νοεμβρίου 2010, Πολιτιστικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου (Αγία Παρασκευή), Λευκωσία

Αφίσα Συνεδρίου

Περισσότερες Πληροφορίες / Δήλωση Συμμετοχής

Δεν υπάρχουν σχόλια: