Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2008

Μεταθέσεις Διορισμοί με Σύμβαση Δημοτικής Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης

Η Ε.Ε.Υ. ανακοίνωσε μεταθέσεις και διορισμούς με σύμβαση :

Δημοτικής Εκπαίδευσης

Προδημοτικής Εκπαίδευσης

Ειδικής Εκπαίδευσης

Δεν υπάρχουν σχόλια: