Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2008

Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου ΠΟΕΔ για το θέμα της πρακτική εξάσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίων :

· Η ΠΟΕΔ αποδέχεται την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για παραχώρηση μιας διδακτικής περιόδου ως μεντορικού χρόνου σε δασκάλους που θα δέχονται τεταρτοετής φοιτητές στα τμήματά τους.

· Η Οργάνωση διατηρεί τη θέση της για παραχώρηση χρόνου και στους δασκάλους που δέχονται στα τμήματά τους τριτοετής φοιτητές.

· Η ΠΟΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να κρίνει την όλη διαδικασία και να αποφασίσει ανάλογα.

· Σχολεία στα οποία δεν έχει δοθεί διδακτικός χρόνος για φοιτητές δεν θα δεχθούν φοιτητές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: