Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2008

Μεταθέσεις Διορισμοί με Σύμβαση Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης

Η Ε.Ε.Υ. ανακοίνωσε μεταθέσεις και διορισμούς με σύμβαση :

Προδημοτικής Εκπαίδευσης

Ειδικής Εκπαίδευσης

Δεν υπάρχουν σχόλια: