Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2008

Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου ΠΟΕΔ για τους Μέντορες

Η ΠΟΕΔ χαιρετίζει το γεγονός της υλοποίησης του σημαντικού αυτού μέτρου στήριξης νεοεισερχομένων εκπαιδευτικών.

Θεωρεί ότι ο χρόνος επιμόρφωσης θα έπρεπε να γίνεται σε εργάσιμο χρόνο. Από τη στιγμή που γίνεται σε απογευματινό χρόνο, η ΠΟΕΔ θεωρεί ότι το επίδομα (10 ευρώ) δεν συνάδει με τις σύγχρονες πραγματικότητες

Επιφύλαξη εκφράζει η οργάνωση και για το χρόνο που παραχωρείται για μεντορικό έργο (2 αντί 4 διδακτικές περιόδους που είχε ζητήσει η οργάνωση)

Η ΠΟΕΔ στηρίζει το θεσμό, διατηρώντας τις επιφυλάξεις της και με τη λήξη της σχολικής χρονιάς ζητά όπως το Υπουργείο φροντίσει για αξιολόγηση του θεσμού, με εμπλοκή και της ΠΟΕΔ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: