Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2008

Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Όλες οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας που αφορούν την επιμόρφωση μεντόρων και νεοεισερχομένων εκπαιδευτικών :

  1. Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών για Εισαγωγική
    Επιμόρφωση (Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχόμενων
    Εκπαιδευτικών)
    - Αφορά Εκπαιδευτές
  2. Προσφορά Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για τους Νεοεισερχόμενους Εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης - Αφορά Νεοεισερχόμενους
  3. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο θεσμό του Μέντορα για Νεοεισερχόμενους Εκπαιδευτικούς στα πλαίσια της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για τους Εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης - Αφορά Εκπαιδευτικούς με 8 χρόνια υπηρεσίας, τουλάχιστον, που στο σχολείο τους έχουν νεοεισερχόμενο εκπαιδευτικό

Δεν υπάρχουν σχόλια: