Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2012

"Το βασιλόπουλλον της Βενεδιάς", νέες παραστάσεις στις 22 Ιανουαρίου 2012

«Το βασιλόπουλλον της Βενεδιάς»

Θεατρική Ομάδα «ΣΚΗΝΟΒΑΤΕΣ» ΠΟΕΔ Λευκωσίας

Νέα Παράσταση στις 22 Ιανουαρίου στην Αίθουσα Τελετών Πανεπιστημίου Κύπρου.

Παραστάσεις στην Αίθουσα Τελετών Πανεπιστημίου Κύπρου :  Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2012, ώρα 11:00 και 15:00, Τιμή Εισόδου : €5

Δεν υπάρχουν σχόλια: