Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2009

Τα στοιχεία που ενώνουν Ε/Κ και Τ/Κ

Δημοσιεύουμε ξανά την εργασία του συνάδελφου Κώστα Α. Λουκα.

Τα στοιχεία που ενώνουν Ε/Κ και Τ/Κ.


(1 fıle χωρίς όμως τις φωτογραφίες, λόγω έλλειψης χώρου)

Δεν υπάρχουν σχόλια: