Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2009

Συμμετοχή στις ομάδες εργασίας για καταρτισμό αναλυτικών προγραμμάτων ανά γνωστικό αντικείμενο

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ


Η δήλωση να αποσταλεί στο Γραφείο του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού μέχρι την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Η δήλωση να συνοδεύεται από βιογραφικό και όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: