Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2011

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ, ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΠΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις, τοποθετήσεις, μόνιμους επί δοκιμασία διορισμούς και διορισμούς με σύμβαση  Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ειδική Εκπαίδευση), με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2011.
΄
Έντυπα Τοποθετήσεων :

Από τη φετινή χρονιά θα ισχύουν οι πιο κάτω κανονισμοί για δασκάλους ειδικής εκπαίδευσης οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε κοινότητα με περισσότερα σχολεία :

Οι Ειδικοί Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν διοριστεί ή μετατεθεί σε κοινότητα με περισσότερα από ένα σχολείο πρέπει να συμπληρώσουν το αντίστοιχο έντυπο τοποθέτησης και να το αποστείλουν με φαξ στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο μέχρι τη Δευτέρα 29 Αυγούστου :Δεν υπάρχουν σχόλια: