Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2011

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και διορισμούς με σύμβαση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση), με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια: